Wilujeng Sumping di Blog Susundaeun | Blogna urang Sunda anu can nyunda | Ampun Paralun Ka Kersa Linuhung | Amit menta Ka Hiyang Jagat Kersa | Amit, amit, amit

Resep Penca

Pencak Silat Cimande Macan GulingIsuk-isuk keneh geus kadenge mangprangna sora kendang jeung teretetna sora torompet, lain luhur panggung atawa di nu kariaan tapi tina radio butut luhureun meja, sisi bilik anu geus caroplokan sawareh apuna. Ma'lum can usum cet baheula teh, teuing teu kabeuli..xixixi.

Geus biasa unggal ahad, bapak kuring aya di imah sok sanajan tara lila oge, sagala di cabak teu sirikna indung suku oge dicabakan. Dasar kuring ker meumeujeuhna bolon ololleho teu kaop ngadenge kendang pencak sok rengkenek we ngengklak, bari teuing jurus nanahaon nu dipake estu saka inget. Pakupis jeung pakepuk jiga nu sedeng ngamuk..heheheh....Gulutuk kaditu, gulutuk kadieu persis jiga peusing ker diboro. Sial dangkal nasib diri, "guprak" suku kuring najong emuk eusi cai kopi nu bapa kuring nepika paburisat luhur samak nu ngagelar. Kuring mundur bari murungkut, da puguh bapak kuring nguniang bari molotot:
Pencak Silat Perpi Mataram - Kunstvolles Kämpfen aus Indonesien (German Edition)"Kehed siah! heug ngajedog ari kolot ker diuk teh, lain gogorentelan jiga ucing kumincir".
Kuring teu nembal da puguh heuheuh rumasa salah, bari campur jeung hayang ceurik oge.
"Ngaji anggur nu baleg jeung kikitu patutan mah!" Ceuk bapa kuring bari ngaleos, asup ka enggon.
"Meunggeus tong jebleh, da bongan maneh atuh teu ngajedog! Teu kanyahoan indung kuring ngaliwat hareupun, rek meresan samak nu kaseblok cai kopi. Kuring oge ngaleos kaluar rek ngabangbarangkeun kakesel, "bete" ceuk budak kiwari mah.

Pencak Silat: Through My EyesTi kajadian harita kuring teu wani rerengkenekan, komo gogorentelan lamun aya bapa kuring. Jiga nu heueuh we meneko, padahal rarasaan mah ararateul hayang ngarengkenek. Galecok we di jero dadamah bari ngagerentes,"gera indit. gera indit, gera indit" teu pok, da sieun diseblok.

Teuing kumaha jeung teuing kunaon sarta teuing ti mana mimitina kuring make resep kana kendang penca, padahal bisa heunteu nepi kiwari oge...teuing atuh mani kuresep.

No comments:

Post a Comment